...

     

Υπηρεσίες Ασφαλείας

Η υπηρεσία αυτή αποτρέπει συμβάντα απειλές και κινδύνους.
Χωρίζεται στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

Φυσική Φύλαξη: Παροχή εκπαιδευμένου προσωπικού ασφάλειας φύλαξης εγκαταστάσεων.

Περιπολίες: Περιπολίες οχημάτων περιοχών με δυνατότητα άμεσης επέμβασης .

Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας:
Σχεδιασμός ,εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας όπως συναγερμοί ,πυρανίχνευση, συστήματα παρακολούθησης κλειστό κύκλωμα, ελεγχόμενη πρόσβαση, συστήματα ωρομέτρησης κτλ..

Κ.Λ.Σ.: Κέντρο άμεσης λήψης σημάτων (διάρρηξης, πυρκαγιάς, προσωπικής απειλής, ιατρικής ανάγκης, διακοπή ρεύματος, πτώση μπαταριάς κτλ.).Με βάση προδιαγραμμένου σχεδίου ενεργειών αυτοματοποιημένα κινητοποιεί Άμεσο δράση, πυροσβεστική, patrol και άμεση ιατρική βοήθεια.

 

 

Facility Management Companies in Greece

 

...