...

     

Υγειονομικές Εφαρμογές

Υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την προστασία της Δημόσιας Υγείας από παράσιτα και χωρίζονται στου παρακάτω βασικούς πυλώνες.

Απεντομώσεις: Καταπολέμηση Εντόμων

Μυοκτονίες: Καταπολέμηση Τρωκτικών

Απολυμάνσεις: Καταπολέμηση ζώντων μικροοργανισμών

Αποσμήσεις: Καταπολέμηση δυσάρεστων οσμών

Απωθήσεις Φιδιών – Πτηνών: Παρεμβάσεις με συστήματα απώθησης

 

 

Facility Management Companies in Greece

 

...