Το ΔΣ του Hellenic Facility Management Association

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του νεοϊδρυθέντος Ελληνικού Σωματείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων, με τίτλο «Hellenic Facility Management Association» (HFMA).

Ιδρυτικά μέλη του αποτελούν 22 από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών Facility Management που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και απασχολούν περισσότερους από 10.000 εργαζομένους.

Δείτε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του HFMA εδώ.