Επιθεώρηση SMETA για την Manifest Facility Management Services

Η εταιρεία Manifest Facility Management Services είναι η πρώτη στην Ελλάδα που επιθεωρήθηκε με απόλυτη επιτυχία από την SGS για το έργο της Nestle (κώδικας προμηθευτών Nestle) σε 4 πυλώνες (SMETA-4pillar audit) οι οποίοι ήταν:

  • - Ασφάλεια και Υγεία,
  • - Περιβάλλον,
  • - Εργασιακές συνθήκες και
  • - Επιχειρηματική ακεραιότητα.

 

Άλλη μία εταιρεία καθορίζει σημαντικά την άνοδο υπηρεσιών Facility Management στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.