...

     

Ίδρυση του 1ου Σωματείου Facility Management στην Ελλάδα

H.F.M.A.

Την Πέμπτη 9 Μαΐου, στα γραφεία της ΑΚΤΩΡ F.M. στην Κηφισιά πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των μεγαλύτερων εταιρειών της Ελλάδας,  για την υπογραφή του καταστατικού του πρώτου Ελληνικού Σωματείου Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Hellenic Facility Management Association).

Τα 30 ιδρυτικά μέλη των εταιρειών ΑΚΤΩΡ FM, ISS, Manifest,  All Experts, Alter Ego, ΕΥΚ, Easy Facility, COFELY, Globe Williams, ΓΕΚ services, Facility Plus, F.M.S., Inmaint , J&P TASK, MBM, Redex, ΓΕΝ-ΚΑ, και Sarp, εξέλεξαν το δεκαμελές  προσωρινό διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται :

  1. Πρόεδρος : Γεώργιος Δανιόλος - COFELY
  2. 1ος Αντιπρόεδρος : Χαράλαμπος Σταθόπουλος  - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
  3. 2ος Αντιπρόεδρος : Διονύσιος  Αμμολοχίτης - Manifest
  4. 3ος Αντιπρόεδρος : Διαμάντω Σεχρεμέλη  - ISS
  5. 4ος Αντιπρόεδρος : Βιδάλης Γεώργιος  - FACILITY PLUS
  6. Γενικός Γραμματέας : Κουβέλης Παντελής  - ALL EXPERT
  7. Ταμίας : Αλέξανδρος Αλιβιζάτος  - REDEX
  8. Αναπληρωματικό Μέλος:  Μουσχής Γεώργιος  -  ΑΚΤΩΡ F.M.
  9. Αναπληρωματικό Μέλος: Σουβατζής Δημήτριος  - GLOBE WILLIAMS
  10. Αναπληρωματικό Μέλος:  Τσακαλίας Γιώργος  - Easy Facilities

 

 

 

 

 

Facility Management Companies in Greece

 

...