...

     

Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικής Συντήρησης

Περιλαμβάνονται  εργασίες, ελέγχων, επιθεωρήσεων, επισκευών, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η συνεχής και αποδοτική λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κάθε εγκατάστασης, σύμφωνα με τις οδηγίες των προμηθευτών του εξοπλισμού και των διεθνών κανόνων συντήρησης.

 

 

Facility Management Companies in Greece

 

...