...

     

Υπηρεσίες Καθαρισμού

Οι υπηρεσίες καθαρισμού παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό σε νέες τεχνολογίες και συστήματα καθαρισμού. Χωρίζονται στους παρακάτω βασικούς πυλώνες:

Καθημερινός Καθαρισμός (Συντήρηση Καθαρισμού): Μόνιμη ομάδα καθαριστών αναλαμβάνει την καθημερινή συντήρηση καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης και της επίβλεψης προσωπικού, εξοπλισμού και των υλικών.

Ειδικοί Καθαρισμοί: (Γενικοί – Αρχικοί Καθαρισμοί):  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται ο αρχικός καθαρισμός μιας εγκατάστασης έπειτα από μετακόμιση ή ανακαίνιση καθώς και εργασίες καθαρισμού ειδικής μεταχείρισης όπως: κρυσταλλοποίηση μάρμαρων, καθαρισμός μοκετών, καθαρισμός φωτοβολταϊκών πάρκων, αδιαβροχοποίηση υφασμάτων, καθαρισμοί πλοίων, κότερων, κτλ..
Σε αυτήν την κατηγορία συγκαταλέγονται και οι καθαρισμοί επείγοντος περιστατικού (πυρκαγιές, πλημμύρες, ατυχήματα).

Ευαίσθητοι Καθαρισμοί: Περιλαμβάνονται οι καθαρισμοί εκείνοι που θέλουν λεπτό χειρισμό λόγο το έχουν να κάνουν με ευαίσθητες εγκαταστάσεις όπως νοσοκομεία, εγκαταστάσεις τροφίμων, ρομποτικών συστημάτων, εύφλεκτων υλικών κτλ..

 

 

Facility Management Companies in Greece

 

...